Wednesday, December 12, 2012

Thơ tặng con gái anh Hoài - nhân dịp siêu âm vừa biết kết quả


Con ơi Chú bảo con này,

Chưa sinh mà đã có ngay tên rồi.

Chú vui, vui lắm con ơi,
Cha con với Chú một đời thân thương...Sau này con lớn, tỏ tường

Chú mong con sẽ muôn phương vẹn toàn.
Công, Dung, Ngôn, Hạnh ngút ngàn.
Cầm, Kỳ, Thi, Họa thế gian ai bằng!
Mặt con đẹp tựa mặt trăng,

Dáng con như dáng chị Hằng đêm thu.


Để cho mặt đất âm u

Có con, bừng sáng lời ru dạt dào.
Bình Định, Quảng Ngãi tự hào,
Sử sách nước Việt tạc vào tên con!Mến tặng gia đình anh, chị.

Hàn Quốc, 21/11/2012.No comments:

Post a Comment