Friday, December 14, 2012

Phỏng vấn ngắn về tôi phát trên kênh Radio của Hàn Quốc


PHỎNG VẤN NGẮN PHÁT TRÊN RADIO - HÀN QUỐC
NGÀY 12.12.12


No comments:

Post a Comment